Pervežimo taisyklės

Pagrindinės taisyklės

Siuntų, krovinių pervežimo į Norvegiją taisyklės :
1. Bendrosios nuostatos :
1.1. UAB “Bolsta” toliau įmonė  veža siuntas, krovinius į Norvegiją ir teikia kitas paslaugas pagal žemiau nurodytas sąlygas. Šios taisyklės taip pat nustato įmonės, jos darbuotojų atsakomybės atvejus. Taip pat nurodomi  atvejai, kuriais įmonės darbuotojai neatsako už siuntos ar krovinio praradimą, trūkumą ar pavėluotą pristatymą.
1.2. Įmonė priima vežti siuntas, krovinius ir teikti kitas paslaugas tik pagal žemiau nurodytas sąlygas.
1.3. Paslaugos užsakovai privalo susipažinti su taisyklėmis prieš užsakydami paslaugas.
1.4. Šios taisyklės taikomos kiekvienam siuntų ar krovinių gabenimui.
1.5. Jei su Klientu yra pasirašoma sutartis, joje numatytos sąlygos negali prieštarauti  šiose taisyklėse numatytoms sąlygoms.
1.6. Įmonė turi teisę patikrinti siuntas, įsitikinti, jog siuntoje nėra draudžiamų vežti daiktų.
1.7. Siuntos tikrinamos nepažeidžiant LR įstatymų.
2. Siuntų ir krovinių įpakavimas ir ženklinimas
2.1. Daiktai turi būti supakuoti taip, kad nekeltų pavojaus vežėjui, tretiesiems asmenims, transporto priemonei ir kitoms pakuotėms.
2.2. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų.
2.3. Popieriniai, polietileniniai maišai, audiniai nėra tinkama pakuotė.
2.4. Jei daiktai įpakuoti netinkamai įmonė neprisiima atsakomybės už saugų siuntos transportavimą.
2.5. Jei įmonės atstovas įvertinęs siuntos ar krovinio  įpakavimą nustato, kad įpakavimas netinkamas transportavimui, gali padaryti žalos tretiesiems asmenims, transporto priemonei, turi teisę atsisakyti priimti siuntą ar krovinį.
2.6. Visos pakuotės turi būti pažymėtos šiais rekvizitais: Siuntėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas), adresas ir pašto kodas; Gavėjo pavadinimas, tikslus pristatymo adresas (gatvė, namo nr. Miestas, pašto kodas), būtina nurodyti gavėjo telefono numerį, bei siunčiamų pakuočių skaičių (pavyzdžiui 1/3; 2/3 ir t.t).Siuntos be nurodyto adreso ir telefono numerio,arba su klaidingai nurodytu adresu ar telefono numeriu, gali nepasiekti gavejo ir gali būti  grąžinamos siuntėjui arba į įmonės būstinę, iš kur daiktus turi atsiimti klientas.
3. Siuntėjo garantija
3.1. Siuntėjas garantuoja, kad visos prekės yra tinkamai supakuotos, paženklintos, ant pakuotės yra nurodyti tikslūs siuntėjo ir gavėjo adresai, telefono numeriai. 3.2. Siuntėjas garantuoja, kad bus asmuo ar kita technika siuntos pakrovimui ir iškrovimui.
3.3. Siuntėjas garantuoja, kad siuntoje nėra draudžiamų siųsti daiktų, išvardytų 5 punkte. Jei siuntėjas nesilaikys šios nuostatos visus nuostolius įmonei turės atlyginti siuntėjas.
3.4. Jei už krovinį priskaičiuojami muito mokesčiai, juos apmoka siuntėjas.
4. Įmonės atsakomybė
4.1.  Įmonė atsako už siuntų ar krovinių neišsaugojimą (praradimą, trūkumą, sugadinimą), atsiradus dėl jos kaltės ir atlygina Klientui padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytais pagrindais ir tvarka.
4.2. Įmonė neatsako už prekių trūkumą ar sugadinimą, jei jos buvo supakuotos ir paženklintos nesilaikant taisyklėse numatytų reikalavimų.
4.3. Įmonė neatsako už valstybinės institucijos konfiskuotą siuntą.
5. Daiktai kurios įmonė atsisako vežti
5.1. Įstatymais draudžiami vežti daiktai ar medžiagos, kurie savo cheminėmis ar fizinėmis savybėmis gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ir t.t. 5.2. Daiktai ar medžiagos, kurių gabenimas yra uždraustas pagal valstybės įstatymus, kurios teritorijoje vykdomas pervežimas.
5.3. Gabenimui nepriimami daiktai: Ginklai, šaudmenys, sprogstamosios medžiagos; Greitai gendantys maisto produktai; Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai, brangakmeniai, antikvariniai daiktai; Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga. Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro, drėgmės ir kitos papildomos sąlygos. Tabako gaminiai; Alkoholiniai gėrimai. Visos prekės, kurias draudžia įstatymas, bet kurios kurios Vyriausybės ar valstybės ar vietos valdžios institucijos bet kurioje šalyje kur prekės yra gabenamos.
5.4. Siunta, krovinys, kuriame buvo rasta draudžiamų vežti daiktų (žr. Nr. 5.3.), grąžinama siuntėjui arba į įmonės būstinę, iš kur daiktus turi atsiimti klientas. Ji nebus transportuojama ir už draudžiamus daiktus išieškoma trigubo dydžio bauda, skaičiuojant pagal Norvegijos baudų įkainius.
6. Pretenzijų reiškimas
6.1. Klientas privalo pranešti bendrovei apie patirtus nuostolius ar žalą per 5 dienas, nuo siuntos gavimo dienos ir patvirtinti tai raštu per 14 dienų nuo gavimo dienos. Jeigu klientas to nepadaro, įmonė neatsako už jokią žalą ar paradimą, išskurus tuos atvejus, kai klientas patvirtina, kad:
6.2. 1.  Pagrįstai nebuvo įmanoma klientui perspėti įmonę arba pareiškia tokį pareikalavimą raštu per nustatytą terminą.
7. Atvejai, kuriais įmonė neprisiima atsakomybės
7.1. Įmonė neatsako už netiesioginius nuostolius, tokius kaip pelno praradimas, bei neturtinės žalos, įskaitant reputacijos.
7.2. Įmonė neatsako ir neišmoka jokios kompensacijos, jeigu patiriamas nuostolis dėl to, kad siunta ar krovinys parandami arba pristatoma pavėluotai , dėl nuo įmonės nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip:
7.2.1. Teisėti ar neteisėti valstybės institucijų ar įstaigų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės bei kitokios kliūtys siuntų ar krovinių pervežimui.
7.2.2. Boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas.
7.2.3. Stichinės nelaimės: smarkios audros, pūgos, ciklonai, gausiai iškritęs sniegas, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai.
7.2.4. Sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas.
7.2.5. Karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas.
7.2.6. Muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros.
7.2.7. Siuntėjo ar gavėjo veiksmai (neveikimas).
7.2.8. Kitos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės

Naudinga informacija

Muitinės taisyklės Norvegijoje. Turbūt vis dažniau daugelis lietuvių keliauja maršrutu Lietuva-Norvegija. Tačiau ne tik žmonės, bet ir siuntos į Norvegiją keliauja dar dažniau. Todėl daugeliui yra aktualu kiek pinigų galima vežtis, kokie yra draudžiami daiktai, ar kiek maisto su savimi galima pasiimti. Taip pat kiek galima su savimi turėti alkoholio ir cigarečių. Mes nuolat vežame į Norvegiją siuntinius, siuntas, krovinius ir keleivius, todėl dažnai susiduriame su klausimais kiek ko galima įsivežti. Tai atsakymus į šiuos klausimus galite rasti žemiau. Atminkite, kad ruošiamos siuntos Į Norvegija turi taip pat neturėti draudžiamų daiktų. Kaip žinome Norvegija nėra Europos Sąjungos šalis, todėl reikia nepamiršti, kad čia galioja kitokios taisyklės. Važiuodami į Norvegiją galite turėti ne daugiau kaip 25 000 NOK  grynų pinigų. Taip pat jei vežate kokių nors prekių, kurias planuojate parduoti Norvegijoje, jų suma neturėtų būti kaip 6000 NOK. Raudona ar Žalia juosta? Beveik visuose muitinės įėjimuose jūs rasite RAUDONAS ir ŽALIAS linijas. Kai einate pro raudonas juostas, jūs automatiškai nurodote, kad vežate daiktus, kuriems taikomi akcizai arba reikalauja specialaus importo leidimo. Eidami pro žalią juostą jūs tarsi deklaruojate, kad su savimi turite daiktus, kuriems nereikia specialių importo leidimų ir jiems netaikomi jokie akcizai. Jei abejojate kurią juostą pasirinkite, geriau nedvejokite, o prašykite darbuotojų pagalbos. Per žalią juostą galite eiti jei jūsų daiktai skirti ne pardavimui, o asmeniniam naudojimui ir  yra neapmuitinami, daiktai. Jūs tuos daiktus galite turėti su savimi ir parodyti juos muitinės darbuotojams Atminkite, kad muitinės darbuotojai bet kada gali patikrinti jūsų vežamų daiktų turinį. Jūs turėsite išpakuoti ir parodyti ką vežatės lagamine. Atleidimo nuo muitų ir akcizų tvarka Jei jūs buvote išvykęs iš Norvegijos 24 valandoms, jūs galite visas prekes parsivežti atgal ir neapmokestinama suma sudaro  6000 NOK. Jei buvote išvykęs iš šalies mažiau nei 24 valandoms, neapmokestinama daiktų suma yra 3000 NOK. Jūs negalite atgal parsivežti tabako ar alkoholio produktų, nebent jūs turite dokumentus, kad už juos sumokėjote mokesčius. Mineralinį vandenį, šokoladą ir konditerijos gaminius galite įsivežti be jokių muito mokesčių, bet turite būti vyresnis kaip 12 metų amžiaus. Kiek galima vežtis cigarečių į Norvegiją? Kiek galima vežtis alkoholio į Norvegiją? Neapmokestinama kvota: Be limito iki 6000/3000 NOK sumos jūs galite įsivežti šiuos kiekius: 1 litrą alkoholinių gėrimų, kurio sudėtyje yra nuo 22% iki 60% alkoholio tūrio. 1.5 litro alkoholinių gėrimų, kurių sudėtyje yra nuo 2,5 % iki 22% alkoholio tūrio. 3 litrus   gėrimų, kurių sudėtyje yra mažiau 2,5 % alkoholio tūrio. 200 cigarečių arba 250 g. kitų tabako gaminių. Jei norite įsivežti daugiau tuomet bus taikomi žemiau nurodyti muito mokesčiai. Draudžiamos įvežti prekės: - Narkotikai; - Vaistai (išskyrus vaistus asmeniniam naudojimui); - Nuodai; - Alkoholiniai gėrimai, kurie stipresni kaip 60 %; - Ginklai ir šaudmenys; - Bulvės; - Fejetverkai; - Augalai ar jų dalys veisimui; - Žinduoliai, paukščiai ir egzotiniai gyvūnai; - Maisto produktai ne iš EEB Šalių. Dėl asmeninio  automobilio naudojimo Norvegijoje. Norvegijoje už užsienyje registruotos transporto priemonės įvežimą ir trumpalaikį naudojimą Norvegijoje mokėti mokesčių nereikia. Tik reikia atsiminti, kad šioje šalyje apsigyvenama turi būti trumpam, ne ilgiau kaip vieneriems metams. Ir transporto priemonės laikas skaičiuojamas, nuo tada kai pats savininkas atvyko į Norvegiją. Gali pasitaikyti tokių atvejų, kad savininkas atvyksta ne su savo transporto priemone , o jo priemonė įvežama vėliau. Tačiau vistiek bus skaičiuojamas nuo savininko atvykimo į Norvegiją datos.  Jei buvimo laikas nesibaigia su vieneriais metais, tuomet muitų valdybai reikalinga pateikti dėl leidimo važiuoti išdavimo. Svarbi pastaba, kad prašymą reikia pateikti, kuomet nesibaigė vienerių metų laikotarpis buvimo Norvegijoje. Šaltinis: Norvegijos muitinė.